PROJECT FUND

is a Platform, Initiative and Network for smart innovative projects.

PROJECT FUND

is a Platform, Initiative and Network for smart innovative projects.

Apply for ADULTS 50+ training semester II / Piesakies projekta ADULTS 50 + mācībām II.semestris 2022.gada septembris - novembris

By Cīrule Iveta Dr.sc.administr. 
on 01.08.2022 00:04
2 views
Projekts “Pieaugušo izglītošana un dzīve 50 + gadu vecumā pēc COVID-19 pandēmijas. Novatoriski atbalsta instrumenti” ir organizāciju, kas darbojas pieaugušo izglītības nozarē, reakcija uz to cilvēku vajadzībām, kuri cīnās ar pandēmijas negatīvo ietekmi.
​Laipni aicinām pieaugušos vecumā 55+ pieteikties 'mācībām projekta ADULTS 50+ ietvaros.
​​
​Projekts “Pieaugušo izglītošana un dzīve 50 + gadu vecumā pēc COVID-19 pandēmijas. Novatoriski atbalsta instrumenti” ir organizāciju, kas darbojas pieaugušo izglītības nozarē, reakcija uz to cilvēku vajadzībām, kuri cīnās ar pandēmijas negatīvo ietekmi.

Tas mainīja dzīvesveidu visiem cilvēkiem uz zemes. Lielai daļai eiropiešu bija jāierobežo savi sociālie kontakti, jāpielāgojas jauniem darba veidiem, bet visvairāk - viņi cīnījās ar stresu pašu slimības dēļ, tuvu cilvēku slimības dēļ un bieži vien arī nelaimē pazaudētu radu un draugu dēļ. Šī projekta laikā Eiropa atkopās no trešā pandēmijas viļņa, tika veikta vakcinācija - kas izraisīja nemierus daudziem pieaugušajiem, un notika pakāpeniska profilaktisko ierobežojumu samazināšana. Tomēr mūsu dzīve joprojām lielākoties bija tiešsaistē. Organizācijas, kas piedalās šajā projektā, analizēja visus iepriekš aprakstītos faktorus, pievēršot uzmanību aspektiem, kas saistīti ar garīgo un fizisko labsajūtu. Mūsu pētījumi parādīja, ka cilvēkiem vecumā no 50 gadiem visvairāk ir nepieciešams atbalsts, atgriežoties pie garīgā līdzsvara un fiziskās veselības. Kā iestādes, kas cita starpā nodarbojas ar neprofesionālo un neformālo pieaugušo izglītību, mēs esam izstrādājuši risinājumu, kuru vēlamies risināt visiem pieaugušajiem, jo īpaši cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, kuri meklē atbalstu fiziskās un garīgās labklājības atgūšanā, izmantojot izglītojošas darbības. Mēs izmantosim starpnieku, kas ir neglābjami kļuvusi par pastāvīgu mūsu dzīves elementu - internetu. Šī projekta ietvaros mēs radīsim tiešsaistes platformu šādās valodās: angļu, poļu, portugāļu, spāņu, latviešu un slovāku, kā daļu no atvērtajiem izglītības resursiem, ar atvērtu licenci, kas ļaus plašai sabiedrībai šos resursus izmantot, atkārtoti izmantot, adaptēt un dalīties, ar iespēju izstrādāt turpmākas valodu versijas.​