PROJECT FUND

is a Platform, Initiative and Network for smart innovative projects.

PROJECT FUND

is a Platform, Initiative and Network for smart innovative projects.

Norisinās projekta “Agro-European Tourism – how to reinvigorate rural areas” apmācību mobilitāte uz Spāniju, Solerzano, 2016.gada 29.novembris – 7.decembris

By Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Iveta Cīrule, biedrība Project Net 
on 28.11.2016 16:11
9 views
Divi biedrības “Project Net” pārstāvji no 2016.gada 29.novembra līdz 7.decembrim dosies pieaugušo apmācību mobilitātē uz Spāniju, Solerzano, lai apgūtu jaunas zināšanas un pieredzi par agro tūrismu.
​Divi biedrības “Project Net” pārstāvji no 2016.gada 29.novembra līdz 7.decembrim dosies pieaugušo apmācību mobilitātē uz Spāniju, Solerzano, lai apgūtu jaunas zināšanas un pieredzi par agro tūrismu. Uzņemošā organizācija ir nevalstiskā organizācija Permacultura Cantabria, kuras ikdienas darbs ir cieši saistīts ar nacionālo un starptautisko darbu agro tūrisma jomā, tāpēc spāņu organizācija ir labās prakses piemērs agro tūrisma jomā. Projekts tiek finansēts no Erasmus Plus programmas. Projekta uzsākās 2016.gada 1.jūnijā. Apmācības šajā jomā ir aktuālas, lai turpmāk biedrības darbā strādātu ar šo tēmu. Projekta apmācību rezultātu izplatīšanas pasākums ir paredzēts 2017.gada pirmajā ceturksnī. Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.