PROJECT FUND

is a Platform, Initiative and Network for smart innovative projects.

PROJECT FUND

is a Platform, Initiative and Network for smart innovative projects.

PROJEKTS DIAL STARPPAAUDŽU DIGITĀLO PRASMU APMĀCĪBAS 2019.GADA 2.JŪLIJS JELGAVĀ

SENIORU DIGITĀLO PRASMJU KONFERENCE 2019.GADA 27.JŪLIJS RĪGĀ

MĀCIES UN UZLABO DIGITĀLĀS PRASMES PROJEKTA DIAL MOODLE APMĀCĪBU PLATFORMĀ http://moodle.dialproject.eu/

Publicity Disclaimer​​
​​​​​This site reflects the views of the author. The managing authority of the programme and European Commission is not liable for how this information may be used.
Publicitātes atsauksme:  
Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde un Eiropas Komisija neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

News

Sort By:
Newest
Newest
Oldest